Řečové technologie: od výzkumu k praxi

V rámci Machine Learning Meat-Ups jsme s kolegou Jindrou Matouškem mluvili o řečových technologiích v praxy. Kdo 1.4. nestihl přednášku s podtitulem od výzkumu k praxi se může podívat na videu níže.

V prezentaci představíme jednotlivá výzkumná témata z oblasti řečových technologií, jimiž se na našem pracovišti zabýváme, zejména počítačovou syntézu (TTS) a rozpoznávání (ASR) řeči. Obě tyto technologie pak předvedeme v praktických aplikacích — ukážeme automatické čtení učebnic pro zrakově postižené žáky, automatické titulkování živých televizních pořadů pro sluchově postižené, využití řečových technologií v řízení letového provozu nebo vyhledávání v hlasových archívech.

Napsat komentář