Archiv rubriky: Webové technologie

Servování souborů z MongoDB GridFS

V mnohých projektech používáme bezschémovou databázi MongoDB. Tato databáze poskytuje onu flexibilitu, kterou jsme v těchto projektech potřebovali, neboť mnoho záležitostí ohledně reprezentace dat v databázi se rýsovalo až v průběhu projektů. Kromě toho, že MongoDB umožňuje elegantně mapovat JSON (resp. BSON) objekty do Python dictionary pomocí bindingu pymongo, umožňuje také pomocí modulu gridfs přistupovat k objektům uloženým v databázi pomocí GridFS (specifikace, jak do MongoDB ukládat velká, binární data). V tomto zápisku se podíváme na to, jak tyto soubory z databáze odbavit pomocí HTTP serveru napsaného v Pythonu.

Pokračování textu Servování souborů z MongoDB GridFS

Kde se asi stala chyba: Proxování WebSocketů

Tento příspěvek se bude Pythonu dotýkat pouze okrajově, nicméně i tak server psaný v Pythonu v něm bude hrát velkou, ne-li hlavní roli. Příspěvek se bude zabývat tím, jak pomocí webového serveru Apache vytvořit proxy k WebSocket serveru postaveného nad Python frameworkem Tornado.

Pokračování textu Kde se asi stala chyba: Proxování WebSocketů