Kde se asi stala chyba: Proxování WebSocketů

Tento příspěvek se bude Pythonu dotýkat pouze okrajově, nicméně i tak server psaný v Pythonu v něm bude hrát velkou, ne-li hlavní roli. Příspěvek se bude zabývat tím, jak pomocí webového serveru Apache vytvořit proxy k WebSocket serveru postaveného nad Python frameworkem Tornado.

Pokračování textu Kde se asi stala chyba: Proxování WebSocketů

Kde se asi stala chyba

Kde se asi stala chyba — typická otázka při hledání chyb v programovém kódu. Přestože dnešní programátor je vybaven celou paletou nástrojů od editoru po debugger, stále jsou zde případy chyb, které se nedaří tak jednoduše rozlousknout. Tyto chyby jsou až magické a zdá se, že čím více se na ně člověk zaměřuje, tím snáze unikají. V článcích Kde se asi stala chyba se pokusím ukázat pár takových chyb, které jsem hledal (a našel). Protože mým hlavním programovacím jazykem je Python, budou se ony chyby dotýkat právě Pythonu. Přestože na první pohled se chyby mohou zdát být jasné a zřejmé, jejich nalezení v komplikovaném kódu může být velice zdlouhavé.

Pokračování textu Kde se asi stala chyba